ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นร่วมลงนาม MOU โครงข่ายอีเธอร์เน็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมจากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอีเธอร์เน็ตซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาและทดลองภาคปฎิบัติใช้อุปกรณ์ด้านโครงข่ายอีเธอร์เน็ตคุณภาพสูง โดยมีพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์โครงข่ายรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559