ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าเยี่ยมชมบริษัท

คุณอริย์ธัช ชาลเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและราชการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมงานต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโลโนยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเปิดมุมมองให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างของระบบเครือข่ายในสถานประกอบการปัจจุบันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559