Service Operation Kick-Off Meeting 2023

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุม Kick-Off Meeting 2023 สำหรับสายงาน Service Operation เพื่อสรุปผลงานและภาพรวมของการทำงานในปีที่แล้ว พร้อมทั้งช่วยกันระดมความคิดและหาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อวางแผนงานสำหรับการติดตั้งและส่งมอบบริการให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีนี้ เนื่องจากการดูแลลูกค้าและการบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแบบ Excellent Experience อีกด้วย โดยงานนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมงาน คือ คุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้กำลังใจในการทำงานกับพนักงานทุกคนเพื่อให้พร้อมใจกันร่วมมือส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม Asawin Grand Convention Hotel