พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ VNS – Virtualized Network Service – in a Box

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ VNS – Virtualized Network Service – in a Box ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจาก NOKIA ระหว่างบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม และ Mr. Arnaud Boissonnet, Head of Business Development Enterprise, MyRepublic Limited ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ความร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพโครงข่ายการสื่อสารให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการใช้งานและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น พิธีลงนามร่วมกันดังกล่าวจัดขึ้นที่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559