ซิมโฟนี่ร่วมงาน Carrier World Asia 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมประจำปีของผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติในแถบเอเชีย ‘Carriers World Asia 2016’ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559