SYMPHONY Photo Club “Portrait Beginner Workshop”

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจัดกิจกรรม SYMPHONY Photo Club : Portrait Beginner Workshop สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการถ่ายภาพกับหลักสูตรการถ่ายภาพบุคคลพื้นฐานเพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงจากโปรผู้มีประสบการณ์ ป้าชู คนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นช่างภาพอย่างเป็นทางการในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ด้วยเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สนุกสนาน เข้าถึงและเป็นกันเองตามสไตล์ป้าชู กิจกรรมสนุกสนานเช่นนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี