วันคล้ายวันสถาปนา 56 ปี กฟภ.

คุณวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ จัดซื้อและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 56 ปี โดยมีท่านเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับมอบ