งานเลี้ยงสังสรรค์ของชมรมไอทีอันดามัน ประจำปี 2019 ครั้งที่ 7

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของชมรมไอทีอันดามัน ประจำปี 2019 ครั้งที่ 7 โดยร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆของบริษัทฯ อาทิ Internet Service, DDOs หรือ บริการวงจรสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยในงานมีผู้สนใจสอบถามบริการต่างๆ ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต