Broadcast Dinner Party

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดปาร์ตี้ ‘ชวนพี่น้องคนทีวี สังสรรค์ร่วมกันแบบเป็นกันเอง’ โดยได้เรียนเชิญลูกค้ากลุ่ม Broadcast ที่โดยปกติเป็นผู้สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม มารับความบันเทิงสนุกสนานจากทีมงานซิมโฟนี่กันบ้าง ซึ่งในครั้งนี้ เราได้จัด Dinner Party เพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆ บริษัทได้พบปะสังสรรค์และพูดคุยธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทีมงานซิมโฟนี่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ อย่างเป็นกันเอง ณ ร้าน Cute Home & Restaurant เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา